Memorandum_mk
(CEF) Центар за развој на финансиите

Центарот за развој на финансиите (CEF) има за цел поддршка во развојот на капацитетите во менаџирањето на јавните финансии, даночната политика и администрација, и реформите во централното банкарство преку обезбедување на високо квалитетни практични програми и обуки (работилници, семинари, сертифицирани програми) и поттикнување на регионалната соработка.

Во насока да се унапреди регионалната соработка, од страна на Центарот за развој на финансиите (CEF) се спроведува проект за поддршка на даночните администрации во Југоисточна Европа со цел зајакнување на капацитетите на даночните управи и справување со предизвиците со кои се соочуваат.

Учество во активности и настани (конференции и работилници) во рамки на Годишната програма на ЦЕФ:

  • 2017 година - 12 вработени од УЈП учествуваа на 7 настани;
  • 2018 година - 23 вработени од УЈП учествуваа на 12 настани;
  • 2019 година - 19 вработени од УЈП учествуваа на 12 настани;
  • 2020 година -  20 вработени од УЈП учествуваа на 11 настани;
  • 2021 година - 12 вработени од УЈП учествуваа на 6 настани;
  • 2022 година - 22 вработени од УЈП учествуваа на 8 настани;
  • 2023 годинa - 16 вработени од УЈП учествуваа на 7 настани.

 

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија