Memorandum_mk
Министерство за финансии на САД - Канцеларија за техничка помош

Канцеларијата за техничка помош на Министерството за финансии на САД го поддржува развојот на силни финансиски сектори и здраво управување со јавните финансии во земјите каде што е потребна помош и постои силна посветеност на реформите.

Повеќе информации можете да најдете на следниот линк:
https://home.treasury.gov/about/offices/international-affairs/technical-assistance

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија