Memorandum_mk
(EU) Европска унија

Во насока на остварување на подобри резултати во работењето, како и овозможување на ефикасни и брзи услуги кон даночните обврзници, Управата за јавни приходи активно се вклучи во користењето на предпристапните фондови кои ги овозможува Европската унија.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија