Memorandum_mk
(IMF) Меѓународен монетарен фонд

Во согласност со стратешките планови и цели, соработката со Меѓународниот монетарен фонд е во насока на развивање и реформирање на основните функции на Управата за јавни приходи преку обезбедување на техничка помош и обука.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија