Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Recnik
Преглед на образец
Годишна даночна пријава за утврдување на персоналeн данок на доход
Кратко име: ПДД-ГДП
Тип на данок: Персонален данок на доход

Органот за јавни приходи изготвува годишна даночна пријава за обврзникот, која ги содржи податоците за остварениот доход и платените аконтации на данокот во текот на годината за која се утврдува данокот.
Годишната даночна пријава, органот за јавни приходи ја доставува до обврзникот најдоцна до 30-ти април наредната година.
Обврзникот на данокот на доход е должен да ја потврди точноста на податоците од доставената пополнета годишна даночна пријава или да ја коригира пријавата најдоцна до 31-ви мај.
Доколку обврзникот не ја потврди или коригира доставената пополнета годишна даночна пријава во рокот од ставот (3) на овој член, доставената пополнета годишна даночна пријава се смета за потврдена. 

Ви препорачуваме да ја преземете брошурата „Потврдување на годишна даночна пријава за остварени приходи во 2018 година“ во која подетално е објаснето Кој, Кога и Како да ја потврдите или коригирате Пополнетата Годишна даночна пријава ?

Pdf_16   Годишна даночна пријава за утврдување на персоналeн данок на доход (образец “ПДД-ГДП“)  (692 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија