Memorandum_mk
Преглед на образец
Пријава за заверка на парагон блок и итна сметководствена книга
Кратко име: УЈП-УД-З.2-11/2
Тип на данок: Фискализација

Забранет е прометот на добро или услуга кој не се врши преку монтиран или воведен во користење на систем на фискална опрема, освен во случаите кога е потребен ремонт или поправка на фискалната апаратура. Во таквите случаи даночниот обврзник е должен за извршениот промет на добра или услуги да издава Парагон блок и да води Итна сметководствена книга, заверени од Управата за јавни приходи.

Парагон блокот и Итната сметководствена книга се заверуваат во Регионалната дирекција на Управата за јавни приходи, на чие подрачје се наоѓа деловниот објект на лицето, односно, според местото каде се наоѓа фискализираната опрема.

Pdf_16   Пријава за заверка на парагон блок и итна сметководствена книга  (197 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија