Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на образец
Пријава за регистрација за данок на додадена вредност на поврзани лица
Кратко име: ДДВ-01/ПЛ
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Даночен обврзник-поврзано лице претставува група на лица кои се правно независни, регистрирани за целите на ДДВ и кои се тесно поврзани сопственички, организациски или управувачки.

Пријавата за регистрација за данок на додадена вредност на поврзани лица може да се поднесе доброволно од претставникот на поврзаното лице или службено од надлежниот даночен орган - Управа за јавни приходи.

Пријавата се доставува до даночната канцеларија на УЈП или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk/

Pdf_16   Превземи го документот  (470 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија