Memorandum_mk
ИНФОРМА - ПРАКТИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА СИТЕ ДАНОЧНИ ПРАШАЊА

ИНФОРМ@ ви овозможува он-лајн пребарување на најчесто поставуваните даночни прашања и одговори.

За да вршите пребарување на бараната даночна информација, односно на категориите на даночни прашања и одговори, користите ја услугата ИНФОРМ@ која е достапна преку веб страницата на Контакт центарот на УЈП kontaktcentar.ujp.gov.mk

ИНФОРМ@
e извор на даночни информации до кој имате електронски пристап, 24/7 дена во неделата, за прашањата поврзани со ДДВ, Данок на добивка, Персонален данок, регистрација, фискализација, МПИН, придонеси, е-даноци...

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија