Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска и Владата на Република Македонија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот на доход и данокот на капитал
Име: Договор меѓу Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска и Владата на Република Македонија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот на доход и данокот на капитал
Објава: Службен весник на РМ, бр.47/2007
Важи од: 01.01.2008 

Договор меѓу Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска и Владата на Република Македонија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот на доход и данокот на капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (204 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија