Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Исламска Република Иран за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Име: Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Исламска Република Иран за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Објава: Службен весник на РМ, бр.7/2002
Важи од: 01.01.2015 

Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Исламска Република Иран за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (84 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија