Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Република Македонија и Чешката Република за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Име: Договор меѓу Република Македонија и Чешката Република за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Објава: Службен весник на РМ, бр.7/2002
Важи од: 01.01.2003 

Договор меѓу Република Македонија и Чешката Република за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (79 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија