Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Спогодба меѓу Македонската влада и Швајцарскиот федерален совет за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Име: Спогодба меѓу Македонската влада и Швајцарскиот федерален совет за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Објава: Службен весник на РМ, бр.55/2000
Важи од: 01.01.2001 

Спогодба меѓу Македонската влада и Швајцарскиот федерален совет за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (148 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија