Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за изменување и дополнување на упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата
Име: Упатство за изменување и дополнување на упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата
Објава:
Важи од: 01.01.2009 

/
 

Pdf_16   Превземи го документот  (279 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија