Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за инсталација на клиентски софтвер за интегрирана наплата на придонеси
Име: Упатство за инсталација на клиентски софтвер за интегрирана наплата на придонеси
Објава:
Важи од:  

/

Pdf_16   Превземи го документот  (440 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија