Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Република Македонија и Република Естонија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход
Име: Договор меѓу Република Македонија и Република Естонија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход
Објава: Службен весник на РМ, бр.55/2009
Важи од: 01.01.2010 

Договор меѓу Република Македонија и Република Естонија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход

Pdf_16   Превземи го документот  (104 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија