Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Спогодба меѓу Македонската влада и Белгиската влада за одбегнување на двојното оданочување по однос на даноците на доход и капитал и за заштита од фискалната евазија
Име: Спогодба меѓу Македонската влада и Белгиската влада за одбегнување на двојното оданочување по однос на даноците на доход и капитал и за заштита од фискалната евазија
Објава: Службен весник на РМ, бр.157/2010
Важи од: 01.01.2018 

Спогодба меѓу Македонската влада и Белгиската влада за одбегнување на двојното оданочување по однос на даноците на доход и капитал и за заштита од фискалната евазија

Pdf_16   Превземи го документот  (459 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија