Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот на вршење на поврат на персонален данок на доход на индивидуална сметка на член на доброволен пензиски фонд и формата и содржината на барањето за поврат на данок
Име: Правилник за начинот на вршење на поврат на персонален данок на доход на индивидуална сметка на член на доброволен пензиски фонд и формата и содржината на барањето за поврат на данок
Објава: Службен весник на Република Македонија бр.32/2011
Важи од: 24.03.2011 

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на поврат на персонален данок на доход на индивидуална сметка на член на доброволен пензиски фонд и формата и содржината на Барањето за поврат на персонален данок на доход.

Pdf_16   Превземи го документот  (91 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија