Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за содржината на книгата на благајна што ја водат приредувачите на посебните игри на среќа
Име: Правилник за содржината на книгата на благајна што ја водат приредувачите на посебните игри на среќа
Објава: “Службен весник на Република Македонија” бр. 45/13...,54/14
Важи од: 21.03.2014 

Со овој правилник се пропишува содржината на книгата на благајна што ја водат приредувачите на посебните игри на среќа.

Pdf_16   Превземи го документот  (41 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија