Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за поврзување и размена на податоци помеѓу информацискиот систем на Управата за јавни приходи и фискалниот систем на опрема на даночниот обврзник
Име: Упатство за поврзување и размена на податоци помеѓу информацискиот систем на Управата за јавни приходи и фискалниот систем на опрема на даночниот обврзник
Објава: УЈП-ИТ-У.2-01/1 (Веб страница на УЈП)
Важи од: 22.10.2013 

Со ова Упатство се утврдува постапката за поврзување и размена на податоци помеѓу информацискиот систем на Управата за јавни приходи и фискалниот систем на опрема на даночниот обврзник.

Упатството има за цел опишување на начинот на меѓусебно поврзување на компонентите од фискалниот систем на опрема и опис на протоколот за комуникација помеѓу GPRS терминалот и информацискиот систем на Управата за јавни приходи.

Pdf_16   Превземи го документот  (522 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија