Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал
Име: Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал
Објава: Службен весник на РM, бр.107/2013
Важи од: 01.01.2014 

Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (959 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија