Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за протокол за комуникација и размена на податоци помеѓу фискален апарат и крипто модул
Име: Упатство за протокол за комуникација и размена на податоци помеѓу фискален апарат и крипто модул
Објава: УЈП-ИТ-У.2-02/1 (Веб страница на УЈП)
Важи од: 25.11.2013 

Со ова Упатство се утврдува протоколот за комуникација и размена на податоци помеѓу фискалниот апарат и крипто модулот кои се составни компоненти на фискалниот систем на опрема на даночниот обврзник.

Упатството има за цел опишување на начинот на комуникација и размена на податоци помеѓу фискалниот апарат и крипто модулот кои се составни компоненти на фискалниот систем на опрема на даночниот обврзник.

Document   Превземи го документот  (295 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија