Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за содржината и начинот на водење на евиденцијата за промети на инвестициско злато
Име: Правилник за содржината и начинот на водење на евиденцијата за промети на инвестициско злато
Објава: Службен весник на РМ, бр.46/14
Важи од: 07.03.2014 

Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водење на евиденцијата за промети на инвестициско злато

Pdf_16   Превземи го документот  (22 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија