Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот на спроведување на даночното поттикнување кога примател на донација добива финансиски средства...
Име: Правилник за начинот на спроведување на даночното поттикнување кога примател на донација добива финансиски средства...
Објава: Службен весник на РМ, бр.78/14
Важи од: 17.05.2014 

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на даночното поттикнување кога примател на донација добива финансиски средства и истите ги користи за плаќање на набавки на добра и услуги со цел за реализација на јавниот интерес, како и формата и содржината на барањето за враќање на данок на додадена вредност на вршителот на прометот кога примател на донација добива финансиски средства и истите ги користи за плаќање на набавки на добра и услуги, како и потребната документација.

Pdf_16   Превземи го документот  (52 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија