Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола за приредување на интерактивни игри на среќа
Име: Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола за приредување на интерактивни игри на среќа
Објава: Службен весник на РМ, бр.124/12
Важи од: 06.10.2012 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола за приредување на интерактивни игри на среќа.

Pdf_16   Превземи го документот  (46 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија