Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на потврдата за извршеното означување и регистрација на автоматот, односно масата за игри на среќа
Име: Правилник за формата и содржината на потврдата за извршеното означување и регистрација на автоматот, односно масата за игри на среќа
Објава: Службен весник на РМ, бр.92/13
Важи од: 02.07.2013 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на потврдата за извршеното означување и регистрација на автоматот, односно масата за игри на среќа.

Pdf_16   Превземи го документот  (46 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија