Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на жигот за технички исправните автомати за игри за среќа
Име: Правилник за формата и содржината на жигот за технички исправните автомати за игри за среќа
Објава: Службен весник на РМ, бр.123/11
Важи од: 13.09.2011 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на жигот за технички исправните автомати за игри на среќа.

Pdf_16   Превземи го документот  (24 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија