Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на сервисната книшка за автоматите за игри на среќа
Име: Правилник за формата и содржината на сервисната книшка за автоматите за игри на среќа
Објава: Службен весник на РМ, бр.15/13
Важи од: 26.01.2013 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на сервисната книшка за автоматите за игри на среќа.

Pdf_16   Превземи го документот  (23 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија