Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за отворање на нови уплатно-исплатни места за приредување на игри на среќа во обложувалница
Име: Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за отворање на нови уплатно-исплатни места за приредување на игри на среќа во обложувалница
Објава: Службен весник на РМ, бр.124/12
Важи од: 06.10.2012 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за отворање на нови уплатно-исплатни места за приредување на игри на среќа во обложувалница.

Pdf_16   Превземи го документот  (47 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија