Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот на евидентирање и одобрување на томболските картички
Име: Правилник за начинот на евидентирање и одобрување на томболските картички
Објава: Службен весник на РМ, бр.123/11
Важи од: 13.09.2011 

Со овој правилник се пропишува начинот на евидентирање и одобрување на томболските картички за приредување на играта на среќа томбола од затворен тип.
 

Pdf_16   Превземи го документот  (23 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија