Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа
Име: Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа
Објава: Службен весник на РМ, бр.110/16
Важи од: 17.06.2016 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност на даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа.

Pdf_16   Превземи го документот  (24 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија