Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход
Име: Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход
Објава: Службен весник на РМ, бр.63/2016
Важи од: 01.01.2018 

Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход

Pdf_16   Превземи го документот  (23 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија