Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за заштита на укажувачи
Име: Закон за заштита на укажувачи
Објава: Службен весник на РМ, бр.196/15
Важи од: 18.11.2015 

Со овој закон се уредуваат заштитеното пријавување, правата на укажувачите, како и постапувањето и должностите на институциите, односно правните лица во врска со заштитено пријавување и обезбедувањето заштита на укажувачите.

За контакт со овластеното лице на УЈП за заштитено внатрешно пријавување кликни тука

Pdf_16   Превземи го документот  (208 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија