Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за заштитеното надворешно пријавување
Име: Правилник за заштитеното надворешно пријавување
Објава: Службен весник на РМ, бр.46/16
Важи од: 16.03.2016 

Со овој правилник се пропишува заштитеното надворешно пријавување.

Pdf_16   Превземи го документот  (92 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија