Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за изземање на стручно лице
Име: Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за изземање на стручно лице
Објава: Службен весник на РМ, бр.121/16
Важи од: 31.07.2016 

 Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за изземање на стручно лице.

Pdf_16   Превземи го документот  (24 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија