Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот, постапката и условите за враќање на платениот данок на доход за приходи остварени од продажба на сопствени земјоделски производи
Име: Правилник за начинот, постапката и условите за враќање на платениот данок на доход за приходи остварени од продажба на сопствени земјоделски производи
Објава: Службен весник на Република Македонија бр.245/18
Важи од: 29.12.2018 

Со овој правилник се пропишува начинот, постапката и условите за враќање на платениот данок на доход за приходи остварени од продажба на сопствени земјоделски производи.

Pdf_16   Превземи го документот  (24 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија