Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата, содржината и начинот на доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица
Име: Правилник за формата, содржината и начинот на доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица
Објава: Службен весник на РМ бр. 26/19
Важи од: 05.02.2019 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на доставување на податоците за приливи на средства на сметки на физички лица.

Pdf_16   Превземи го документот  (87 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија