Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност
Име: Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност
Објава: Службен весник на РМ, бр.222/16
Важи од: 01.01.2017 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност.

Pdf_16   Превземи го документот  (27 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија