Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари
Име: Правилник за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 57/19
Важи од: 19.03.2019 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари.

Pdf_16   Превземи го документот  (23 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија