Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на извештајот за трансферни цени, видовите методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот на „дофат на рака“ и начинот на нивна примена
Име: Правилник за формата и содржината на извештајот за трансферни цени, видовите методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот на „дофат на рака“ и начинот на нивна примена
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 59/19
Важи од: 21.03.2019 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Извештајот за трансферни цени, видовите методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот на „дофат на рака“ и начинот на нивна примена.

Pdf_16   Превземи го документот  (66 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија