Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на барањето како и начинот на издавање на потврдата за даночен резидент на Република Северна Македонија
Име: Правилник за формата и содржината на барањето како и начинот на издавање на потврдата за даночен резидент на Република Северна Македонија
Објава: Службен весник на РСМ, бр.89/19
Важи од: 07.05.2019 

Со овој правилник, се пропишува формата и содржината на барањето како и начинот на издавање на потврдата за даночен резидент на Република Северна Македонија.

Pdf_16   Превземи го документот  (25 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија