Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Oдлука за тежината на златото во форма на прачки или плочки прифатена на пазарите на благородни метали и видовите на златни монети кои претставуваат инвестициско злато
Име: Oдлука за тежината на златото во форма на прачки или плочки прифатена на пазарите на благородни метали и видовите на златни монети кои претставуваат инвестициско злато
Објава: Службен весник на РМ, бр.57/14
Важи од: 01.04.2014 

Со оваа одлука се определуваат тежината на златото во форма на прачки или плочки прифатена на пазарите на благородни метали и видовите на златни монети кои претставуваат инвестициско злато.

Pdf_16   Превземи го документот  (199 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија