Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот на спроведување на даночното ослободување на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти
Име: Правилник за начинот на спроведување на даночното ослободување на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 126/19
Важи од: 21.06.2019 

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на даночното ослободување на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти кои се уплатени на посебна уплатна сметка.

Pdf_16   Превземи го документот  (27 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија