Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на даночниот биланс на непрофитни организации
Име: Правилник за формата и содржината на даночниот биланс на непрофитни организации
Објава: Службен весник на РСМ, бр.216/19
Важи од: 19.10.2019 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на даночниот биланс на непрофитни организации. 

Pdf_16   Превземи го документот  (22 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија