Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување
Име: Правилник за формата и содржината на пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување
Објава: Службен весник на РСМ, бр.303/21
Важи од: 01.01.2022 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување.

 

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на пресметката на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување  (23 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија