Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на годишната сметка
Име: Правилник за формата и содржината на годишната сметка
Објава: Службен весник на Република Македонија бр.60/2014
Важи од: 08.04.2014 

 Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишната сметка.

Pdf_16   Превземи го документот  (31 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија