Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот на примена на даночно изземање или намалување согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување.....
Име: Правилник за начинот на примена на даночно изземање или намалување согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување.....
Објава: “Службен весник на РСМ“, број 271/19
Важи од: 27.12.2019 

Со овој правилник се пропишува начинот на примена на даночно изземање или намалување согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување на доходот кој го остварува странско физичко лице, како и формата и содржината на обрасците за остварување на правото на изземање односно намалување.

Pdf_16   Правилник за начинот на примена на даночно изземање или намалување согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување.....  (36 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија