Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Уредба со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 за време на вондредна состојба
Име: Уредба со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 за време на вондредна состојба
Објава: “Службен весник на РСМ“, број 92/2020 и 156/20
Важи од: 12.06.2020 

Со оваа уредба со законска сила се регулираат условите, начинот и постапката на финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност предизвикана од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 за месеците април, мај и јуни 2020 година.

Pdf_16   Уредба со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 за време на вондредна состојба   (46 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија