Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Уредба со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вондредна состојба
Име: Уредба со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вондредна состојба
Објава: “Службен весник на РСМ“, број 92/2020 и 116/2020
Важи од: 05.05.2020 

   

Pdf_16   Уредба со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вондредна состојба   (546 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија