Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот, заради исплата на платите за месеците април, мај и јуни 2020 година
Име: Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот, заради исплата на платите за месеците април, мај и јуни 2020 година
Објава: “Службен весник на РСМ“, број 111/2020, 113/2020 и 154/20
Важи од: 10.06.2020 

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на финасиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено економската криза предизвикана од корона вирусот ЦОВИД -19  заради исплата на платите на работниците за месеците април,мај и јуни 2020 година.

Pdf_16   Уредба созаконска сила за финансиска поддршкана работодавачите погодени од здравствено економската криза заради исплата на платите за месеците април,мај и јуни 2020г.  (87 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија