Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Уредба со законска сила за примена на законот за игрите на среќа и за забавните игри за време на вонредна состојба
Име: Уредба со законска сила за примена на законот за игрите на среќа и за забавните игри за време на вонредна состојба
Објава: “Службен весник на РСМ“, број 108/2020
Важи од: 24.04.2020 

       

Pdf_16   Уредба со законска сила за примена на законот за игрите на среќа и за забавните игри за време на вонредна состојба  (594 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија